Justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll den 19 november 2019, tillkännagivande

19-11-26

Anslaget den 26 november 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

19 november 2019.

Protokollet har justerats

25 november 2019.

Anslaget sattes upp

26 november 2019.

Anslaget tas ned

18 december 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 december 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 26 november 2019

Var informationen till din hjälp?