Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 8 maj 2019, tillkännagivande

19-05-16

Anslaget den 16 maj 2019.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

8 maj 2019.

Protokollet har justerats

15 maj 2019.

Anslaget sattes upp

16 maj 2019.

Anslaget tas ned

6 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 16 maj 2019

Var informationen till din hjälp?