Justering av socialutskott 1:s protokoll den 12 mars 2019, § 2, tillkännagivande

19-03-13

Anslaget den 13 mars 2019. Protokollets § 2 har justerats.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

12 mars 2019.

Protokollet har justerats

12 mars 2019.

Anslaget sattes upp

13 mars 2019.

Anslaget tas ned

5 april 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 april 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 13 mars 2019

Var informationen till din hjälp?