Tillkännagivande av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 8 kap. 13 § kommunallagen

19-05-21

Anslaget den 21 maj 2019.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2019 har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter:

- Revidering av HKF 8110 Avgifter inom kulturskolan

- Revidering av Reglemente för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

- Ändring av regler för Huddinge kommuns demokratipris (HKF 9221)

Protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats den 20 maj 2019.

Uppdaterad 21 maj 2019

Var informationen till din hjälp?