Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens protokoll den 13 maj 2020, tillkännagivande

20-05-19

Anslaget den 19 maj 2020 Omedelbar justering § 7 och § 11.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

13 maj 2020.

Protokollet har justerats

18 maj 2020.

Anslaget sattes upp

19 maj 2020.

Anslaget tas ned

10 juni 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 9 juni 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Flemingsberg, Novumhuset, Hälsovägen 7, Plan 6, MBFs reception.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 25 maj 2020

Var informationen till din hjälp?