Justering av kommunstyrelsens protokoll den 17 juni 2020, tillkännagivande

20-06-24

Anslaget den 24 juni 2020.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

17 juni 2020.

Protokollet har justerats

23 juni 2020.

Anslaget sattes upp

24 juni 2020.

Anslaget tas ned

16 juli 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 15 juli 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 24 juni 2020

Var informationen till din hjälp?