Justering av näringslivsberedningens protokoll den 15 juni, tillkännagivande

20-06-24

Anslaget den 24 juni.

Bevis om justering av näringslivsberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

15 juni 2020.

Protokollet har justerats

23 juni 2020.

Anslaget sattes upp

24 juni 2020.

Anslaget tas ned

16 juli 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 15 juli 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85, Huddinge.

Uppdaterad 24 juni 2020

Var informationen till din hjälp?