Justering av socialutskott 1:s protokoll den 26 juni 2020, tillkännagivande

20-06-26

Anslaget den 26 juni 2020.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

26 juni 2020.

Protokollet har justerats

26 juni 2020.

Anslaget sattes upp

26 juni 2020.

Anslaget tas ned

19 juli 2020.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 18 juli 2020.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på socialförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 26 juni 2020

Var informationen till din hjälp?