Justering av valnämndens protokoll den 9 december 2020, tillkännagivande

20-12-23

Anslaget den 23 december 2020.

Bevis om justering av valnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

9 december 2020.

Protokollet har justerats

22 december 2020.

Anslaget sattes upp

23 december 2020.

Anslaget tas ned

14 januari 2021.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 13 januari 2021.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Uppdaterad 23 december 2020

Var informationen till din hjälp?