Huddinge som tillväxtmotor

Huddinge är motorn för och leder den starka tillväxten i södra Stockholm. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen.

Flemingsberg

Flemingsberg utvecklas till en modern och urban stadsmiljö med en stark kontorsmarknad. Här finns en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur samt ett av landets större campus.

flemingsberg.se

Campus Flemingsberg 

Stockholm South Business District 

Kungens kurva

Kungens kurva utvecklas till en levande stad med bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Kungens kurva - Europas största handelsområde

Andreas Fogelqvist

Andreas Fogelqvist

Näringslivsstrateg

Andreas Fogelqvist är näringslivsstrateg med fokus på Flemingsberg och kommunikationsstrategi för sektionen.

Uppdaterad 22 september 2020