Huddinge som tillväxtmotor

Huddinge är motorn för och leder den starka tillväxten i södra Stockholm. I Huddinge finns 10 000 företag och 48 000 arbetstillfällen. Näringslivet är mångsidigt och varierat, vilket bidrar till en stark entreprenörsanda. Tillväxten i antal anställda och nya företag är stark både i stora branscher som handel och bygg, men också inom bland annat hälsa/sjukvård och utbildning. Huddinge har hög andel unga företag som även står för en ovanligt hög andel av de anställda. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor; Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen.

Flemingsberg

Flemingsberg utvecklas till en modern och urban stadsmiljö med en stark kontorsmarknad. Här finns en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur samt ett av landets större campus.

flemingsberg.se

Campus Flemingsberg 

Stockholm South Business District 

Kungens kurva

Kungens kurva utvecklas till en levande stad med bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Kungens kurva - Europas största handelsområde

Andreas Fogelqvist

Andreas Fogelqvist

Näringslivsstrateg

Andreas Fogelqvist är näringslivsstrateg med fokus på ett förbättrat företagsklimat i hela kommunen, dialog med näringslivet och kommunikationsstrategi för sektionen.

Uppdaterad 14 januari 2021