Huddinge som tillväxtmotor

Huddinge är motorn för och leder den starka tillväxten i södra Stockholm.

I Huddinge finns 10 000 företag och 48 000 arbetstillfällen. Näringslivet är mångsidigt och varierat, vilket bidrar till en stark entreprenörsanda.

Tillväxten i antal anställda och nya företag är stark både i stora branscher som handel och bygg, men också inom bland annat hälsa/sjukvård och utbildning.

Huddinge har hög andel unga företag som även står för en ovanligt hög andel av de anställda. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor: Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen.

Flemingsberg

Flemingsberg utvecklas till en modern och urban stadsmiljö med en stark kontorsmarknad. Här finns en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur samt ett av landets större campus.

Flemingsbergs webbplats

Campus Flemingsbergs webbplats

Fabeges webbplats

Kungens kurva

Kungens kurva utvecklas till en levande stad med bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Kungens kurvas webbplats

Karolina Krön

Karolina Krön

Näringslivsstrateg

Näringslivs­strateg med fokus på Flemingsberg, där hon arbetar med plats­utveckling och programmering av området. Ansvarig för kommunens näringslivs­strategi.

Uppdaterad 29 augusti 2023