Schakt och trafikanordning

När du ska ansöka om tillstånd för schakt eller trafikanordningsplan gör du det via e-tjänsten ISY Case.

Ansök om tillstånd för schakt eller trafikanordning

Ny användare

Använd webbtjänsten ISY Case för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring TA-plan och Schakttillstånd. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller dagligen hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten ISY Case

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Nils/Ta-konsulterna eller Olle Olsson/Skanova).
  2. Markera de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din beställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.

Ledningsägarnas gruppledare ger dig tillgång till grupper

Det är ledningsägarnas gruppledare som administrerar vilka som har tillgång till gruppen. När du fått tillträde till gruppen kan du söka tillstånd och hantera ärenden via ISY Case.

Behöver du lägga en tillfällig elledning över vägen? Då behöver du anmäla detta!

Om du som entreprenör eller privatperson behöver hämta el från annan byggnad i samband med ett tillfälligt bygge och anlägga en elledning som går över en väg så måste du ha tillstånd till detta. Du ansöker då om en TA-plan, trafikanordningsplan, för tillfällig elledning. Sådana tillfälliga elledningar ska utföras som luftledningar för att inte vara en fara för allmänheten. Elledningen ska vila på två stolpar i betongfundament med en höjd av 4-5 meter över vägen. 

Beställ samlingskarta för mark- och gatuarbete

Samlingskartan redovisar ledningar och andra anordningar som finns under markytan. Du behöver beställa en ny samlingskarta för varje nytt grävarbete för att undvika att skada anordningarna. Informationen i samlingskartan kommer från olika ledningsägare i Stockholm, till exempel Telia Sonera, Trafikkontoret, Ellevia, Stockholm Vatten och Avfall med flera aktörer

Mer information och beställ samlingskartan

Så fungerar Isy Case

I Huddinge kommun hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning och avetablering för schakt och trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är viktigt att du som är sökande eller ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell under hela processen. Då får kommunen och allmänheten rätt information om arbetet och du undviker eventuella viten.

Processen steg för steg

  1. Processen startar när sökanden sätter status på ett ärende till ”Ansökan”. Handläggaren kan kräva komplettering i ärendet genom att ändra status till ”Komplettera”. Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera.
  2. För att handläggaren ska kunna handlägga ärendet vidare efter kompletteringen behöver sökanden ändra status till ”Ansökan” en gång till. Om handläggaren bedömer att ansökan är komplett och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Både Schakttillstånd och TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.
  3. När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till ”Pågående”. Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.
  4. Handläggaren/väghållaren kan kontakta sökanden via meddelandefunktionen i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
  5. När schaktarbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för Schaktärenden till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status ska sättas till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats.

I Huddinges tekniska handbok finns hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar.

Uppdaterad 11 april 2024