Näringslivsberedningen

Näringslivsberedningen ansvarar för att samordna och utveckla insatser gentemot näringslivet för att stärka kommunens näringslivsarbete. 

Möten och handlingar

Näringslivsberedningen inrättades den 1 januari 2019

Möten och handlingar 2019 och framåt

Förtroendevalda

Näringslivsberedningen har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i näringslivsberedningen

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?