Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä suojaa kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä niiden vaikutusmahdollisuuksien ja oikeuksien suojelemiseksi.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä ovat:

  • juutalaiset (jiddiš)
  • romanit (romani chib)
  • saamelaiset (saame)
  • ruotsinsuomalaiset (suomi)
  • tornionlaaksolaiset (meänkieli)

Lain mukaan kunnan tulee:

  • tiedottaa vähemmistöille laista
  • antaa vaikutusmahdollisuuksia vähemmistöille ja neuvotella heidän kanssaan
  • suojata ja edistää kaikkien vähemmistöjen kieliä ja kulttuureita, erityisesti lasten suhteen
  • tarjota kysynnän mukaan palveluita ja mahdollisuuksia yhteydenottoihin viranomaisten kanssa joko kokonaan tai osittain suomen kielellä, sekä muilla vähemmistökielillä, mikäli kielitaitoista henkilökuntaa on käytettävissä.
  • tarjota lasten päivähoitoa ja vanhustenhuoltoa joko kokonaan tai osittain saamen tai suomen kielellä kysynnän mukaisesti

Laki suomeksi

Hallitus on laatinut faktalehtisen laista kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä ja sen merkityksestä eri vähemmistökielille.

Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaan (finska)

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?