Kansaliset vähemistöt ja vähemistökielet

Ruottissa on viis kansalista vähemistöä. Vähemistöitten ja vähemistökielitten laki suojaa kansalisia vähemistöjä ja vähemistökieliä. Se vahvistaa heän maholisuuksia ja oikeuksia vaikutusvalthaan. 

Kansaliset vähemistöt ja kielet on:

  • juutalaiset (jiddish)
  • romanit (romani chib)
  • saamelaiset (saame)
  • ruottinsuomalaiset (suomi)
  • tornionlaaksolaiset (meänkieli)

Laki merkittee ette kunta pittää:

  • informeerata vähemistöitä laista
  • antaa vaikutusvaltaa ja pittää neuvotteluja vähemistöitten eustajitten kans
  • suojata/eistää kaikkia vähemistöitten kieliä ja kulttuuria, olletikki lapset on pääpistheenä
  • jos pyyethään antaa palvelua ja tarjota viranomhaiskontaktia kokonaisuuessa eli osittain suomeks, ja muila vähemistökielilä jos on kielen taitavaa henkilökuntaa
  • jos pyyethään tarjota lasten- ja vanhushoitoa kokonaisuuessa eli osittain saameks ja suomeks

Laki meänkielelä

Hallitus on ottanu esile faktasivuja Vähemistöitten ja vähemistökielitten laista ja mitä se merkittee eri vähemistökielile. 

Kansalisitten minuriteetitten oikeuksia paranethaan (meänkieli)

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?