Hitta och jämför verksamheter

Här kan du jämföra olika verksamheter i Huddinge. Jämförelserna baseras på årliga enkätundersökningar, verksamhetsuppföljning och offentlig statistik.

Du kan jämföra vård- och omsorgsboende, insatser på funktionshinderområdet och familjerådgivning i tjänsten.

Syftet med Jämför service är att det ska bli lättare att jämföra de olika utförarna och enheterna inom kommunens olika verksamheter, när du ska göra ett val eller lämna önskemål.

Jämför förskolor

Jämför grundskolor

Jämför vård- och omsorgsboende

Jämför hemtjänst

Jämför boendestöd

Jämför ledsagar- och avlösarservice

Jämför familjerådgivning

Jämför korttidsvistelse

Jämför daglig verksamhet

Uppdaterad 11 september 2023

Var informationen till din hjälp?