Ideell naturvårdare får Huddinges miljöpris

17-10-26

Ingemar Herber får Huddinges miljöpris för sin mångåriga och värdefulla inventering och kartläggning av floran i Huddinge. Prissumman är 10 000 kronor.

Ingemar Herber har sedan 1980-talet ideellt inventerat och kartlagt floran i Huddinge för att få in historisk data från Huddinge. Alla resultat har lagts in på Artportalen, så att de blivit tillgängliga för alla. För närvarande arbetar han med att ta fram en Huddingeflora.

– Ingemar Herbers insats betyder mycket för kommunens samhällsplanering och naturvårdsarbete. Den visar vad vi kan åstadkomma med hjälp av ideellt engagemang. Ingemars och andras arbete har förstås också bidragit till att Huddinge kommun blev årets naturvårdskommun 2014 och årets friluftskommun 2017, säger Christian Ottosson (C), ordförande i miljöberedningen i Huddinge kommun.

En källa till inspiration

Årets pristagare har metodiskt betat av utbredning och frekvens av olika artgrupper med fokus på framförallt kärlväxter och svampar, men även lavar och mossor.

– Ingemar har alltid varit en källa till inspiration och hans arbete förtjänar verkligen att uppmärksammas. Ibland har det varit skönt att kunna luta sig mot hans kunskap, liksom en bekväm och trygg stubbe i en mörk skog, säger Richard Vestin, naturinformatör, Huddinge kommun.

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december.

Om Huddinge kommuns miljöpris

Huddinge kommun miljöpris delas ut till en enskild person eller en grupp av personer, till exempel en skolklass eller en ideell förening som är verksam inom Huddinge kommun eller som genom sin verksamhet utfört en betydande insats för natur och miljö i Huddinge. Alla i kommunen kan nominera en kandidat. I år inkom fem nomineringar.

Uppdaterad 26 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?