Sök dispens för att ordna egen valborgseld

24-03-26

Nyhet

Tänker du anordna valborgseld? Sedan årsskiftet måste den som vill anordna en offentlig tillställning med påsk- eller valborgseld först ansöka om dispens för detta.

Tänk på att anmäla detta senast 6 veckor före tillställningen ska ske. I ansökan behöver du bland annat informera om var och när firandet ska anordnas, hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas och vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att människors hälsa och miljö inte påverkas.

Här hittar du mer information om hur du anmäler: huddinge.se/valborg

Uppdaterad 26 mars 2024

Var informationen till din hjälp?