Nytt miljöprogram och VA-utbyggnadsprogram

17-02-14

Den 13 februari antog kommunfullmäktige Huddinge kommuns nya miljöprogram 2017–2021 och VA-utbyggnadsprogram.

Miljöprogrammet pekar ut riktningen for kommunens miljöarbete, det omfattar både kommunens geografiska område och verksamheter som bedrivs i kommunens regi.

VA-utbyggnadsprogrammet ska bidra till en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och samtidigt leda till bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten.

Uppdaterad 14 februari 2017