Nu går det bra att bada vid Kråkviksbadet

19-07-29

Nyhet

En ny provtagning visar på tjänligt vatten vid Kråkviksbadet i Långsjön.

Provet visar att bakteriehalten i vattnet nu är så låg att den inte innebär en hälsorisk.

Fredagen den 26 juli avrådde Huddinge kommun från bad vid Kråkviksbadet. Detta eftersom ett vattenprov visat på förhöjda halter av bakterier, vilket kan innebära en risk för hälsan.

Uppdaterad 29 juli 2019

Var informationen till din hjälp?