Attefallshus får byggas i 30 kvm från 1 mars

20-02-22

Nyhet

Från och med den 1 mars är det tillåtet att bygga ett Attefallshus i 30 kvm om du tänker använda det som bostadshus. Ett Attefallshus får byggas utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus men en anmälan måste skickas in.

Sedan 2014 har det gått att bygga så kallade Attefallshus utan bygglov på sin tomt. Husen fick då vara max 25 kvadratmeter stora men från och med 1 mars ändras en del av reglerna. Ett Attefallshus som används som ett komplementbostadshus får då istället vara 30 kvadratmeter. Har du redan ett komplementbostadshus som är 25 kvadratmeter går det att bygga till med ytterligare 5 kvadratmeter. För Attefallshus som används som komplementbyggnad, till exempel förråd, gäller fortsatt max 25 kvadratmeter.

Attefallshus får byggas utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även om det inte behövs bygglov för att påbörja byggnationen krävs det att en anmälan skickas in till bygglovsavdelningen i Huddinge kommun och ett beslut om startbesked måste vara fattat innan byggnationen får sättas igång.

Läs mer om de nya Attefallsreglerna 

Uppdaterad 28 februari 2020

Var informationen till din hjälp?