Enklare söka bygglov och beställa kartor via nya e-tjänster

20-10-13

Nyhet

Nu finns nya förbättrade e-tjänster på plats som gör det enklare att söka och följa upp sitt bygglovsärende, beställa kartor och mätuppdrag.

Via e-tjänsterna i Minut Bygg kan man ansöka om bygglov och göra anmälan om åtgärd. Det går också att beställa kartor eller mätuppdrag. Har man ett pågående ärende som inte är anmält via e-tjänsten från början kan man numera använda e-tjänsterna i resten av bygglovsprocessen om man till exempel vill komplettera eller ta del av handlingar i sitt ärende.  

- Förändringen innebär att vi kan erbjuda fler och förbättrade e-tjänster samtidigt som e-tjänsterna blir tillgängliga för fler av kommunens invånare och företagare, säger Erik Söderström, IT-projektledare på bygglovsavdelningen.

- Förbättringen är en del av en större digital satsning där fler e-tjänster kommer att lanseras längre fram berättar bygglovschef Morgan Randall Svahn.

Till e-tjänsterna 

Uppdaterad 13 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?