Huddingeborna nöjda med bygglovsservice

20-04-15

Nyhet

79 % av alla som sökt bygglov i Huddinge är nöjda med den service de får från kommunen. Det visar en servicemätning som startades i början av 2019.

Mätningen har genomförts under hela 2019 och pågår även under 2020. Ett digitalt frågeformulär har skickats ut till alla som söker bygglov i samband med att de fått beslut i ärendet.

– Syftet är att snabbt kunna agera och justera där det finns brister i handläggningsprocessen, säger enhetschef Sofia Düring Forslund. Vi fick ett bra resultat, 79 % av de som söker bygglov är nöjda med vår service och av dessa är 37 % är mycket nöjda med servicenivån.

Frågor om rådgivning, kvalitet och bemötande

Frågeställningarna handlade om hur nöjd man är när det gällde att komma i kontakt med rätt person, kvaliteten på rådgivningen och den skriftliga informationen. Likaså vad man tyckte om tiden för handläggning och bemötandet från bygglovshandläggare. Överlag visar undersökningen ett bra resultat.

– Jättekul, det visar att vi är på rätt väg i det förbättringsarbete som pågått under längre tid, säger bygglovschef Morgan Randall Svahn. Vi har fått höga siffror när det gäller vår handläggningstid och vår skriftliga information, nu ska vi fokusera på att få lika bra resultat i hur man upplever den rådgivning man får.

Fortsatt förbättringsarbete sedan tidigare mätning

I SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat från 2019 ökade bygglov sitt NKI, Nöjd-kund-index från 50 till 63. Bakom ligger ett långsiktigt arbete med att digitalisera bygglovsprocessen för att öka service och bemötande mot invånare.

Uppdaterad 22 april 2020

Var informationen till din hjälp?