Nytt sätt att rapportera farligt avfall

20-11-19

Nyhet

Nu skärps kraven för att få bättre kontroll på farligt avfall. Från den 1 november ska verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverket.

Ungefär 2 miljoner ton farligt avfall produceras varje år i Sverige, ett avfall som kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Sedan tidigare har företag och verksamheter som hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet i sin egen verksamhet, en så kallad anteckningsskyldighet. Från den 1 november skärps kraven där farligt avfall ska rapporteras till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket, via e-tjänst eller verksamhetssystem.

Vem ska rapportera till avfallsregistret?

Alla verksamheter som:
• producerar farligt avfall
• transporterar farligt avfall
• tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
• mäklar eller handlar med farligt avfall
• behandlar farligt avfall.


Läs mer på Naturvårdsverket

Här kan du rapportera farligt avfall

Frågor och svar om farligt avfall

Uppdaterad 25 november 2020

Var informationen till din hjälp?