Nytt sätt att rapportera farligt avfall hos Naturvårdsverket

20-10-08

Nyhet

Sverige ska bli bättre på att kontrollera farligt avfall. Från den 1 november ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter till ett nytt avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Nu skärps kraven på att rapportera uppgifter om farligt avfall. En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera det farliga avfallet till Naturvårdsverket. Fram till nu har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

De flesta verksamheter producerar avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Statistik visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Avfallsrapportering till EU

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik. Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt.

Avfallspaketet syftar även till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska.

Information på engelska

Nu finns kortfattad information även på engelska. Dessutom finns två powerpoint-presentationer som går igenom hur e-tjänsten fungerar. Se vidare: www.naturvardsverket.se/avfallsregister-infomaterial  

Vanliga frågor och svar

Det finns många frågor om förändrade regler och om rapporteringen. Här finns över 50 svar på vanliga frågor 

Läs mer om avfallrapportering


Läs mer om inrapporteringen på Naturvårdsverket

Uppdaterad 24 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?