Vux Huddinge flyttar till nya lokaler i Huddinge centrum

24-03-19

Nyhet

I höst flyttar Vux Huddinge till nya fina lokaler i centrala Huddinge. De nya lokalerna blir bättre för elever, lärare och övrig personal och skapar förutsättningar för Vux Huddinge att fortsätta bedriva vuxenutbildning med hög kvalitet.

Vux Huddinge kommer att flytta från Patron Pehrs väg 6 till två olika platser i centrala Huddinge. Klart är att en några delar av verksamheten flyttar till Paradistoget 16 och under våren väntas beslut om att flytta övriga delar till Huddinge Stationsväg 5.

– Vi ser fram emot att flytta till nya mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler i centrala Huddinge. Flytten innebär att vi ökar tillgängligheten för kommunens medborgare och våra elever samt att vi ökar möjligheterna för samverkan med Huddinge kommuns övriga verksamheter och förvaltningar, säger Cecilia Berglund, rektor på Vux Huddinge.

Målet är att vara på plats i de nya lokalerna till i höst. Till Paradistorget 16 flyttar receptionen och administrationen för Vux Huddinge, SFI-tester, studie- och yrkesvägledare samt utbildningarna:

  • Vuxenutbildning för elever som är döva eller har hörselnedsättning
  • SFM – Svenska som andraspråk för medicinsk personal

På Huddinge stationsväg 5 planeras det för Vux Huddinges studieteam samt utbildningarna:

  • Undersköterska i kombination med grundläggande svenska som andraspråk
  • Grundläggande svenska som andraspråk
  • Grundläggande svenska som andraspråk för kvinnor med fokus på yrkesutbildning
  • Yrkessvenska för personal inom socialförvaltningen

Vux Huddinge samlas alltså i centrala Huddinge där det är gångavstånd mellan de två nya lokalerna. Eleverna kommer endast behöva röra sig mellan adresserna om de ska besöka någon av de övergripande delarna av verksamheten, som till exempel studie- och yrkesvägledarna.

– Det centrala läget är viktigt. Jag är övertygad om att det här kommer att bli bra, för både elever och medarbetare avslutar Cecilia Berglund.

Samverkan med nya grannen Kulturskolan

Vux Huddinge kommer dela personalutrymmen på Paradistorget 16 med Kulturskolan som flyttar till angränsande lokaler. En lösning som gör det möjligt för verksamheterna att samutnyttja lokalutrymmen vid behov.

Med de nya lokalerna blir Vux Huddinge och Kulturskolan en del av den framtida platsen för Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek, mötesplatsen för demokrati och kultur i hjärtat av Huddinge centrum.

Lär dig mer om Vux Huddinge

Uppdaterad 19 mars 2024

Var informationen till din hjälp?