Kraftig förbättring av Huddinges företagsklimat

17-09-26

Huddinge kommun har vänt trenden och klättrar 37 placeringar på Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Kommunen hamnar på 80 plats av Sveriges kommuner.

 – Huddinge kommun arbetar för att skapa ett företagsklimat i toppklass. Att vi nu klättrar i Svenskt Näringslivs ranking visar på att vi har tagit steg i rätt riktning och det ger energi till vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Två områden som företagen upplevt förbättrats är kommunens service till företag och tjänstemännens attityder till företagande. Samtidigt är kommunens mål satta högre än årets placering. Något som sticker ut i årets ranking är att företagen upplever en kraftig förbättring av skolornas attityd till företagande. Det visar att kommunens arbete för att förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv har gett resultat. Ytterligare ett kvitto på detta är att Ung företagssamhet i år utsåg Huddinge till årets UF-kommun.

– Samtidigt som företagens upplevelser av företagsklimatet i kommunen blivit bättre på de flesta områden, så finns det mycket kvar att göra för att vi ska nå dit vi vill med företagklimatet i kommunen, säger Daniel Dronjak (M).

Huddinge kommun vill arbeta tillsammans med företagen för att arbetstillfällena i kommunen ska öka. Det handlar om att skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa, för nya företagare att våga starta och vilja etablera sig i kommunen.

– För att lyckas vill vi arbeta tillsammans med företagen i Huddinge. Närmast planerar vi för fem dialogmöten runt om i kommunen för att få veta ännu mer vad företagen behöver av oss som kommun. Vi fortsätter också att utbilda våra medarbetare i service, effektivitet och företagens villkor, säger Pia Forsberg, näringslivschef Huddinge kommun.

Om undersökningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Läs mer på foretagsklimat.se

Uppdaterad 26 september 2017