Varning för falska brev!

18-04-20

Det har kommit till vår kännedom att seniorer i kommunen har fått brev hemskickade till sig som säger sig komma från Huddinge kommun, och som uppmanar att de ska ändra sina adressuppgifter och överlåta fakturabetalningar och andra bankärenden till kommunen. Brevet innehåller även ett svarskuvert.

Detta brev kommer inte från Huddinge kommun utan är förfalskat och således ett troligt försök till bedrägeri. Kommunen uppmanar aldrig personer att lämna ut några bank- eller kortuppgifter, och inte heller att personer ska överlåta befogenheter åt kommunen att hantera fakturor, betalningar eller dylikt.

Om du har mottagit detta brev, kontakta polisen och, om du har hemtjänst, även din hemtjänstpersonal. Är du osäker på om brevet är falskt, kontakta Huddinge servicecenter på 08-535 300 00 så kan de koppla dig till någon som kan hjälpa dig att fastställa brevets äkthet.

Uppdaterad 20 april 2018

Var informationen till din hjälp?