Grattis Marie Karlsson, vinnaren av kvalitetspriset

19-09-20

Nyhet

Under Seniorveckans avslutningsfest på Folkes i Huddinge centrum fick Marie Karlsson, undersköterska på Rosendalsgårdens äldreboende, ta emot Huddinges kvalitetspris 2019 inom kategorin äldreomsorgen. Stort grattis!

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD) presenterade vinnaren under en traditionsenlig prisutdelning med blommor och glada tillrop. Vinnaren fick en check på 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som kommer pristagarnas medarbetare till godo.

- I år delas för första gången kvalitetspriset ut i tre kategorier; äldreomsorgen, funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen. På så vis har vi möjlighet att uppmärksamma goda exempel från alla våra verksamheter inom socialtjänstens område, säger Lina Blombergsson, tillförordnad förvaltningsdirektör på socialförvaltningen.

Marie Karlsson, undersköterska på Rosendalsgården, kammade hem förstapriset med motiveringen:

”Marie har genom sitt uppdrag och engagemang som testledare inom projektet Stockholm Digital Care påverkat utvecklingen av digitala tjänster och produkter så att de anpassas till äldreomsorgens behov. Dessa digitala produkter kommer leda till både bättre kvalitet för individen och till förbättrad arbetsmiljö för personalen.”

Vinnarna av priset i kategorierna funktionshinderområdet respektive individ- och familjeomsorgen kommer att utses senare under hösten.

Mer information finns på huddinge.se/kvalitetspriset

Se när Marie tar emot priset https://bit.ly/2kWHL2T

Uppdaterad 20 september 2019

Var informationen till din hjälp?