Avveckling av Sjölidens och Stuvstagårdens äldreboenden

20-09-11

Nyhet

Vård- och omsorgsnämnden fattade den 10 september beslut om att lägga ner Sjölidens äldreboende och Stuvstagårdens äldreboende.

Beslutet att lägga ner Sjölidens och Stuvstagårdens äldreboenden grundas bland annat på att det kommer finnas för många äldreboendeplatser i Huddinge kommun under de kommande åren. Båda äldreboendena har lokaler med sämre standard jämfört med andra äldreboenden i kommunens egen regi och har inte en ekonomi som går runt.

– Nedläggning av ett äldreboende är ett svårt beslut och ingenting vi gör lättvindigt, men för att kunna erbjuda alla kunder en trygg och säker boendemiljö som lever upp till de myndighetskrav som ställs idag var det nödvändigt och jag är glad att vård- och omsorgsnämnden kunde fatta det i bred politisk enighet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur avvecklingen ska gå till. Enligt beslutet ska Sjölidens äldreboende läggas ner innan den 31 december 2020 och Stuvstagårdens äldreboende ska läggas ner innan den 30 april 2021.

– Jag förstår att många är upprörda och besvikna över det här beslutet. Men för att fortsätta ge de äldre invånarna en trygg och bra äldreomsorg av hög kvalitet behöver vi göra en del förändringar, säger Lotta Wigen, socialdirektör på Huddinge kommun.

I dagsläget är det 8 personer på Sjölidens äldreboende som blir berörda av nedläggningen och på Stuvstagårdens äldreboende är det 23 personer som behöver flytta. De kommer alla att bli erbjudna plats på ett annat äldreboende och få hjälp hur de går tillväga.

– Vår högsta prioritet just nu är att nedläggningen sker under trygga och ordnade former. Det viktigaste är att alla berörda, de äldre som bor där, deras anhöriga och närstående och våra medarbetare känner sig informerade och involverade under hela processen, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Uppdaterad 11 september 2020

Var informationen till din hjälp?