Förslag angående kommunens hemtjänst i egen regi

20-11-13

Nyhet

Kommunens hemtjänst i egen regi har under en längre tid redovisat ett ekonomiskt underskott. Trots flera åtgärder för att komma till rätta med ekonomin når inte verksamheten en ekonomi i balans.

Med anledning av svårigheterna att nå en ekonomi i balans har socialförvaltningen på uppdrag av politiken tagit fram ett förslag om att lägga ner Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi, inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt socialtjänstlagen.

Den 26 november har vård- och omsorgsnämnden ett extrainsatt sammanträde för att besluta om förslaget. Om beslutet blir att kommunens hemtjänst i egen regi ska läggas ner kommer en avvecklingsplan att tas fram.

Facken har fått information om förslaget och kommer att informeras löpande. 

En ekonomi i balans

Det är flera parametrar som gör att kommunens hemtjänst i egen regi inte når en ekonomi i balans och det går inte att peka ut en enskild orsak.  

Socialförvaltningen har under de senaste åren gjort flera genomlysningar och utredningar och infört flera åtgärder för att vända resultatet, men tyvärr har inte dessa varit tillräckliga.

Så påverkas kunderna

Oavsett beslut kommer kundens biståndsbeslut inte att påverkas. Den som har blivit beviljad en hemtjänstinsats kommer att få samma hjälp som tidigare.

Om vård- och omsorgsnämnden beslutar att kommunens hemtjänst i egen regi ska läggas ner kommer alla berörda kunder få hjälp att välja en ny utförare av hemtjänst. Huddinge kommun har idag avtal med flera privata utförare.

Nattpatrullen, larmgruppen och Trygg hemgång fortsätter i egen regi

Nattpatrullen, larmgruppen och Trygg hemgång omfattas inte av förslaget om nedläggning. Oavsett beslut kommer kommunen alltså fortsatt ansvara för Trygg hemgång, att svara på larm och insatser nattetid.

Kontakt

Lotta Wigen, socialdirektör, Huddinge kommun
lotta.wigen@huddinge.se
08-535 312 01

För dig som är kund
Om du är hemtjänstkund och har frågor om dina insatser eller biståndsbeslut kontakta din biståndshandläggare som du når via servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Uppdaterad 13 november 2020

Var informationen till din hjälp?