Huddinge kommun satsar stort på kampanj om desinformation

24-03-28

Nyhet

Frågan om desinformation, påverkan och informationskrig är en av våra viktigaste samhälls- och demokratifrågor just nu. Huddinge vill med en stor informationskampanj, som pågår under hela april, öka medvetenheten, motståndskraften och förmågan till källkritik bland invånarna.

April april din dumma sill – kan de lura dig vart de vill? Främmande makt arbetar just nu hårt med att skapa och sprida falska berättelser om Sverige och Huddinge. Berättelserna är förvrängda eller i värsta fall påhittade och de riktar in sig på våra känslor med målet att väcka oro, rädsla och ilska bland medborgarna.

Den här typen av berättelser är desinformation och är en del i det vi kallar för påverkanskampanjer. Under april kommer Huddinge kommun att gå ut med en informationskampanj – om desinformation.
– Syftet med kampanjen är att få fler Huddingebor källkritiska och öka förståelsen för att det finns stater och individer som vill Sverige och Huddinge illa, och som mycket målmedvetet driver desinformations- och påverkanskampanjer mot oss. Det är viktigt att alla medborgare vet om detta och också vet vad som kännetecknar en sådan kampanj och hur man kan skydda sig. Vi ser det som ett viktigt uppdrag för kommunen att dra vårt strå till stacken och få fler att få upp ögonen för desinformation, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

Supervalår och påverkanskampanjerna ökar

2024 är ett supervalår och halva världen går till valurnorna. Samtidigt ökar desinformations- och påverkanskampanjerna, som syftar till att skapa oro och rädsla hos befolkningen och därmed ett splittrat och sårbart Sverige.
– Tillsammans kan vi värna om det öppna och demokratiska samhället. När vi ökar motståndskraften mot desinformation och påverkanskampanjer stärker vi säkerheten men också den gemensamma tilliten till samhället. Det är inte minst viktigt när vi går till valurnorna i hela EU i juni., säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Påverkanskampanjerna presenterar gärna sann information i ett nytt sammanhang eller fokuserar ensidigt på vissa delar. På så sätt kan en fråga, händelse eller en person beskrivas på ett vilseledande sätt.

Huddinges kampanj, som rullar i kommunens kanaler bland annat på Facebook och Instagram, vill på olika sätt visa hur desinformation kan te sig och framför allt vad man kan göra för att avslöja lögnerna – och inte sprida dem vidare.

Kampanjen löper under hela april, och tar avstamp i första april-narrativet: ”Gick du på nåt aprilskämt? Lugn, det kommer fler chanser hela året.”

Uppdaterad 5 april 2024

Var informationen till din hjälp?