Miljöbarometern

Huddinges miljöbarometer är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

Miljöbarometern lyfter fram miljöarbetet som sker i Huddinge kommun och bidrar till att korrekt data används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder. Det är också en plats där du kan följa vilka miljöinsatser som görs och se den lokala miljöutvecklingen.

Huddinges miljöbarometer 

Uppdaterad 29 november 2023