Tack för ditt förslag

Ditt förslag har registrerats.

När anmälningstiden gått ut gör vi en sammanställning av de förslag som kommit in.

Förslagen presenteras därefter i demokratiberedningen som föreslår kommunstyrelsen vem eller vilka som ska få priset.

Uppdaterad 27 juni 2016