Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena. Länk till mötet finns om du klickar dig vidare till mötet. Mötet börjar klockan 17.00.

Datum: 22 april 2024

Tid: 17:00-22:00

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 18 december 2023