Parkeringstillstånd för föreningar

I Huddinge kommun kan registrerade föreningar ansöka om ett speciellt parkeringstillstånd. Här får du koll på regler, priser och kan klicka vidare till tjänsten där din förening ansöker om tillståndet.

Alla föreningar som är registrerade i Huddinge kommun, med uppdaterade uppgifter*, kan ansöka om ett speciellt parkeringstillstånd. Det finns årstillstånd och dygnsbiljetter att ansöka om och köpa.

Dessa parkeringstillstånd är till för föreningens anställda eller ideella ledare och funktionärer. Tillstånden kan bara sökas och hämtas ut av föreningens firmatecknare.

Parkeringstillståndet gäller på mark som tillhör Huddinge samhällsfastigheter (HUSF), och som ligger i anslutning till lokaler där verksamheter som rör kultur- och fritidsförvaltningen hålls. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar.

Läs mer om allmänna parkeringsregler hos HUSF

Läs mer nedan om hur din förening ansöker om parkeringstillstånd.

Priser och regler

Om årstillstånd för parkering (förening)

 • Gäller 12 månader från startmånad, mellan klockan 06:00 och 23:00.

 • Kostar 2400 kronor inklusive moms eller 1920 kronor exklusive moms.

 • Inte knutet till person eller registreringsnummer

 • Förlorat tillstånd ersätts inte

 • Föreningen faktureras av kultur- och fritidsförvaltningen, hela summan vid ett tillfälle, i november eller maj.

Om dygnsbiljett för parkering (förening)

 • Gäller klockan 00-24 (ett dygn) det aktuella datumet

 • Säljs enbart i buntar om 20 stycken

 • Kostar 400 kronor per bunt inklusive moms eller 320 kronor exklusive moms.

 • Är giltig i minst 12 månader när den inte har använts

 • Betalas vid avhämtning, med betalkort.

 • OBS: Endast dygnsbiljetter med HUSF:s logotyp gäller på HUSF:s parkeringar. Liknande dygnsbiljetter med annan logotyp gäller inte.

Skapa och skicka in föreningens ansökan

 • Handläggningstiden, från att din förening har skickat in sin ansökan till att ni får svar, är upp till 15 arbetsdagar.

 • Ni får beskedet – och information om var ni kan hämta tillståndet ifall beskedet blev ja – via e-post. Kolla därför en extra gång så att du stavar e-postadressen rätt i ansökningsformuläret.

 • Ansökan om dessa parkeringstillstånd görs via en e-tjänst på huddinge.se. Den som ansöker behöver vara föreningens firmatecknare och ha Bank-ID.

Till ansökan om parkeringstillstånd för föreningar* Det här innebär "uppdaterade uppgifter":

Föreningar ska varje år, direkt efter årsmötet, lämna in kommunens blankett ”Föreningsuppgifter”. Den ska fyllas i och skickas in till Huddinge kommun tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår, samt årsmötesprotokoll från nuvarande år. 

Uppdaterad 16 april 2021

Var informationen till din hjälp?