Säkra skolvägar

Gå, cykla eller åk buss till skolan! Det är bra för dig, för klimatet och gör trafikmiljön kring din skola säkrare. Och så är det roligt. Med säkra skolvägar arbetar vi för att fler ska ta sig till skolan på andra sätt än med bil.

Starta gåtåg eller cykeltåg

Spara tid genom att turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan. I ett gå- eller cykeltåg turas flera familjer om att följa sina egna och andras barn till skolan. Alla barn som är med i ett gå- eller cykeltåg får en reflexväst.

Läs mer under rubriken gåtåg och cykeltåg nedan. Där kan du även beställa en reflexväst.

Aktiviteter 2024

Året runt anordnas aktiviteter för eleverna.

Så arbetar vi med säkra skolvägar

I flera år har Huddinge kommun jobbat aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det har vi gjort genom arbetet säkra skolvägar. 

De skolor som deltar uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats sedan 2009. Idag är det 20 procent av eleverna som skjutsas medan övriga åker kollektivt, går eller cyklar till skolan.

Genom olika aktiviteter bidrar arbetet till en säkrare trafikmiljö för dig som går eller cyklar. Exempel på aktiviteter är

  • kampanjen bilfri vecka
  • gå- och cyklatävling
  • gåtåg
  • ordna med avlämningsplatser. 

Resevaneundersökning

Vartannat år mäts resultatet av arbetet med säkra skolvägar. I oktober 2023 skickade vi ut en enkät till barn och vårdnadshavare med frågor om resande till skolan. Resultatet finns på länken nedan.

Resevaneundersökning 2023

Uppdaterad 13 februari 2024

Var informationen till din hjälp?