Säkra skolvägar

Pojke med hjälm och cykel ler mot kameran. I bakgrunden syns en flicka och en pojke.

Huddinge kommun har i flera år jobbat aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan, genom arbetet med säkra skolvägar, som har gett goda resultat. De skolor som deltar uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats. Bara 19 procent av eleverna skjutsas medan övriga åker kollektivt, går eller cyklar till skolan.

Genom att arbeta med avlämningsplatser, gåtåg, kampanjen Bilfri vecka och gå- och cyklatävlingen kan trafiken runt skolorna minskas, vilket skapar en säkrare trafikmiljö för de som går eller cyklar.

Gå- och cyklatävling

Varje höst kan Huddinges grundskolor delta i gå- och cyklatävlingen som vänder sig till årskurs f–6. Tävlingen uppmärksammar fördelarna med att gå och cykla till skolan.

För att få poäng för resan ska eleven gå, cykla, åka kollektivt eller bli avsläppt 300 meter från skolan eller vid en av skolans utsedda avlämningsplatser. Både resan till och från skolan räknas.

Tävling 2018

Den 10-21 september ägde årets gå- och cyklatävling rum. Förstapriset är ett besök på trampolinparken Bounce och kommer att tilldelas två klasser - den klass som gått och cyklat mest under tävlingen samt den klass som vinner en lottdragning bland övriga klasser. Alla deltagande klasser får diplom. Priser delas ut senare i höst.

Nationell tävling

Om du deltar i kommunens Gå- och cyklatävling är du automatiskt med i Sveriges nationella tävling.

Här hittar du mer information om den nationella Gå- och cyklatävlingen

Gåtåg

Ett gåtåg är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan.

Kom igång med gåtåg

  • Ta kontakt med andra föräldrar som bor i närheten. 
  • Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. 
  • Bestäm en eller flera hållplatser.
  • Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen.

Använd gärna våra excelmallar nedan för kontaktlista och överrenskommelser för vilka rutiner som gäller samt för schema.

Kontaktlista och rutiner för gåtåg (excel)

Schema för gåtåg (excel)

Alla barn som deltar i ett gåtåg får en reflexväst av kommunen. Mejla sakra.skolvagar@huddinge.se

Informationsblad om gåtåg

Bilfri vecka

Varje vår erbjuds alla grundskolor att delta i kampanjen Bilfri vecka som syftar till att uppmärksamma fördelarna med att gå och cykla till skolan. 

Avlämningsplatser

Tillsammans har elever, lärare och en trafikingenjör tagit fram förslag på lämpliga avlämningsplatser som ligger en bit från skolan.

Här finns avlämningsplatser

Följande skolor har avlämningsplatser, och nedan presenteras dessa på en karta för varje skola:

Juringeskolan

Ängsnäs- och Hörningsnässkolan

Kungsklippeskolan

Snättringeskolan

Solfagraskolan

Stensängsskolan

Källbrinksskolan

Vill ni ha en eller flera avlämningsplatser vid er skola – mejla till sakra.skolvagar@huddinge.se

Resebarometer

Varje år mäts resultatet av arbetet med säkra skolvägar.

Resebarometer

Uppdaterad 24 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?