Sopsaltning

Vi sopsaltar fyra olika gång- och cykelstråk i kommunen för att underlätta för våra cyklister vintertid.

Här sopsaltar vi: 

  1. Cykelstråk utmed Huddingevägen från Alfred Nobels allé i Flemingsberg som gränsar till Botkyrka kommun fram till Sjödalen vid Rådsvägen där Trafikverket tar över ansvaret för underhållet, här sker också sopsaltning liksom vidare in mot Stockholm innerstad. 
  2. Cykelstråk utmed Häradsvägen vid Stuvsta fram till Stockholms stads kommungräns vid rondellen i Segeltorp.
  3. Cykelstråk utmed Ågestavägen från Huddingevägen fram till Stockholm Stads kommungräns vid Ågestabron.
  4. Cykelstråk längs med Gamla Nynäsvägen i Skogås-Trångsund som går från Fållan till Länna.

De olika stråken är utmärka med en streckad röd linje. Sök på "sopsaltning" i sökrutan i webbkartan och välj sedan ev gata/område. Det går sedan zooma in för att se en detaljerad bild.

Regionala sopsaltade gång- och cykelstråk

I den regionala kartan över sopsaltningsstråk i Stockholms län hittar man alla sopsaltade gång- cykelstråk i Stockholms län.

Sopsaltade stråk i Huddinge

Gå till Huddinges webbkarta 

 

Karta som visar sopsaltade vägar i Huddinge vintern 2018/2019

Varför sopsaltar vi?

Vi sopsaltar för att effektivt få bort snö och is istället för att sanda, det ökar både framkomligheten och säkerheten på cykelbanorna då inget grus eller skräp finns, vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor.

Hur går det till?

Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan med en maskin som direkt efter lägger ut ett saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt.

När sopsaltar vi?

  1. Vi sopsaltar vid temperaturer ned till 6-8 minusgrader.
  2. Blir det kallare, mellan 8-10 minusgrader använder vi traditionell snöröjning med plog och grus. 
  3. Om temperaturen ligger under minus 10 grader får saltningen motsatt effekt, då torrsaltar vi stället. Det tar då lite längre tid för snön att smälta. 

Väderprognos styr

Väderprognosen avgör när vi startar sopsaltningen. Temperaturen kan gå ned flera minusgrader en dag för att sedan enligt väderprognosen bli plusgrader igen dagen därpå, då går vi ut och sopsaltar då saltet får god verkan när temperaturen stiger.

Hur ofta sopsaltas vägarna?

Vi går ut cirka 2 gånger per dygn. 

Varför sopsaltas inte alla gång och cykelvägar?

Vi har valt ut fyra huvudstråk i olika delar av kommunen som är extra trafikerade.

Arbetar ni tillsammans med övriga kommuner som gränsar till Huddinge?

I nuläget gör vi inte det men ser det som en möjlighet framöver.

Övriga gång och cykelvägar, hur ofta sandas de?

De snöröjs och sandas enligt vanlig rutin

Uppdaterad 21 november 2023

Var informationen till din hjälp?