Markanvisningstävling för Vista Skogshöjd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utsett Wallenstam tillsammans med Erik Giudice Architects som vinnare av markanvisningstävlingen för Vista Skogshöjd.

Illustration visar stadsvillor med modern arkitektur om 4-5 våningar
Illustration visar stadsvillor med modern arkitektur om 4-5 våningar
Fotograf - Skiss från Erik Giudice Architects

Ytterligare en pusselbit läggs till det populära bostadsområdet Vistaberg i form av 16 lekfullt utplacerade stadsvillor. Villorna samspelar med naturen och bryter av mot trädgårdsstadens sammanbyggda struktur.

Stadsvillorna har en modern arkitektur och är med sina 4-5 våningar omsorgsfullt anpassade till befintlig och tillkommande bebyggelse. Husen har en tydlig och enkel form, men ger ett varierat intryck tack vare sin placering och blandningen av olika fasadmaterial och färger. Mellan husen anläggs en gemensam park med aktivitetsytor för olika åldrar. Husens entréer vetter mot parken och tillför liv och rörelse i området. I förslaget finns även en efterfrågad butikslokal placerad vid en mindre torgyta i soligt läge. Den sista viktiga pusselbiten i Wallenstams förslag är att området får 144 hyresrätter som ger en bättre blandning av bostadstyper i området.

Läs mer om projektet Vista skogshöjd

Uppdaterad 25 februari 2020

Var informationen till din hjälp?