Värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Värdighetsgarantin beskriver vad du som invånare kan förvänta sig av äldreomsorgens bemötande, service och tjänster.

Värdighetsgarantin består av

  • äldreomsorgens värdegrund
  • kvalitetsdeklarationer
  • information om personalens tystnadsplikt
  • information om hur du lämnar synpunkter och klagomål
  • din rätt att få information i anpassat format.

Värdighetsgarantin gäller för alla som bedriver äldreomsorg på uppdrag av Huddinge kommun. Det gäller oavsett om det är i kommunal eller extern regi.

Enligt socialtjänstlagen ska äldreomsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och att de får känna välbefinnande (5 kap. 4§ socialtjänstlagen 2001:543).

Värdighetsgarantins olika delar 

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i värdegrunden. 

Uppdaterad 18 januari 2023

Var informationen till din hjälp?