Sociala insatsgrupper

En social insatsgrupp är ett samarbete mellan socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola för att hjälpa ungdomar att sluta begå brott. I gruppen kan också ungdomens föräldrar och andra viktiga personer vara med.

Den sociala insatsgruppen har alltid ungdomen i fokus och arbetar för att allt ska fungera bra i till exempel skola, arbete, praktikplats och på fritiden.

Vår samordnare sköter kontakten med ungdom, familj och andra personer som kan hjälpa till. Samordnaren finns tillgänglig varje vardag till klockan 22.00 och kopplar på det stöd som behövs.

Bygger på samtycke från både ungdom och föräldrar

Polisen identifierar ungdomar som kan vara aktuella för insatser och socialtjänsten väljer vilka ungdomar sociala insatsgruppen ska jobba med. För att kunna samverka i gruppen behöver ungdom och föräldrar godkänna att gruppen kan prata öppet med varandra om ungdomens situation. Om ungdomen är under 15 år räcker det med att vårdnadshavare samtycker.

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?