Psykisk ohälsa

Du som är 18–65 år och har betydande svårigheter att klara av din vardag på grund av en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd.