Personligt ombud

Du som är över 18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Det behövs inget biståndsbeslut för att få hjälp av ett personligt ombud.

Det här kan du få hjälp med

Vi arbetar på uppdrag av dig. Vår uppgift är att ge dig råd och stöd i dina kontakter med myndigheter. 

Du kan få hjälp i dina kontakter med bland annat 

  • Arbetsförmedlingen 
  • Försäkringskassan
  • Kronofogden
  • sjukvården
  • socialtjänsten
  • din hyresvärd

Vi är fristående mot myndigheter och andra verksamheter. Vi har tystnadsplikt och personligt ombud kostar inget.

Så fungerar det

Tillsammans tar vi fram en arbetsplan. I planen skriver vi ned dina önskemål. Med stöd av planen arbetar vi med det du vill ha hjälp med.

När vi har slutfört vårt uppdrag avslutas vår kontakt. Självklart kan du kontakta oss igenom om du behöver det. 

Gör så här om du är intresserad

Du behöver inget biståndsbeslut för att få ett personligt ombud och därför behövs ingen ansökan. Du ska vara skriven i Huddinge för att få stöd. 

Ring oss om du är intresserad. 

Uppdaterad 9 februari 2023

Var informationen till din hjälp?