Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med långvariga psykiska funktionsnedsättningar som är skrivna  i Huddinge. 

Vad gör ett personligt ombud?

Vi arbetar på uppdrag av dig enligt dina önskemål. Vår uppgift är att ge dig råd och stöd i dina kontakter med myndigheter. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med bland annat:

  • Arbetsförmedlingen 
  • Försäkringskassan
  • Kronofogden
  • sjukvården
  • socialtjänsten
  • din hyresvärd

Vi är fristående gentemot myndigheter och andra verksamheter. Vi har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Hur går det till?

Tillsammans med dig tar vi fram en arbetsplan där vi skriver ner dina önskemål. Med stöd av den arbetar vi med det du vill ha hjälp med. Efter slutfört uppdrag avslutas vår kontakt, men du kan givetvis kontakta oss igen om du behöver det.

Uppdaterad 8 februari 2021

Var informationen till din hjälp?