Fritidshem

Fritidsverksamheten i Utsäljeskolan


I Utsäljeskolan är fritidsverksamheten åldershomogen med fem fritidsavdelningar.

- Förskoleklassens fritidsverksamhet
- 1:ornas fritidsverksamhet
- 2:ornas fritidsverksamhet
- 3:ornas fritidsverksamhet 
- Öppen fritidsverksamhet för åk 4-6 Sälskapsgården

I fritidsverksamheten arbetar vi med aktivitetsscheman där barnen får tillgång till olika aktiviteter. Vi arbetar också med samverkan (halvklasser) där en pedagog i åk 1 och 2 är ansvarig för ett specifikt ämne.

Ett nära samarbete sker mellan skol- och fritidsverksamheten för att skapa en heldagsomsorg om eleven.

Grundtanken med fritidsverksamheten är att det skall finnas en progression mellan avdelningarna utifrån ålder och därför är samarbetet mellan avdelningarna viktigt. 

Önskar ni komma i kontakt med oss i fritidsverksamheten finns alla kontaktuppgifter under Kontakt - Fritidshem.

Välkommen till fritidsverksamheten på Utsäljeskolan!

 

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?