Installera värmepump

Om du tänker installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till kommunen. Handläggningstiden beräknas till cirka sex veckor från det att anmälan är komplett.

Förbered anmälan

Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur luften, en luftvärmepump, behöver du inte göra någon anmälan. 

Förbered dig noga så att din anmälan är komplett när du skickar in den. Om anmälan är ofullständig kommer den att behöva kompletteras och handläggningstiden kan bli längre. Det är du som söker som är ansvarig för att ta reda på information inför borrning och som blir ansvarig vid eventuella skador. 

Innehåll i anmälan

I samband med anmälan behöver vi få in ett antal uppgifter. 

Anmälan av värmepump

Skicka in din kompletta anmälan via e-tjänst eller blankett.

Anmäla installation av värmepump

Anmälan värmepump

Det här händer med din anmälan

När din anmälan kommer in till kommunen sker det olika steg innan beslut kan fattas.

Avgift 2024

För behandlingen av anmälan tar vi ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige bestämt. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Beskrivning Avgift per timme
Timavgift 1 671 kronor
Bergvärmepumpsanläggning
Beskrivning Avgift

Bergvärmepumpsanläggning upp till 20kW innanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

9 190,50 kronor
Bergvärmepumpsanläggning upp till 20kW utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 11 697 kronor
Bergvärmepumpsanläggning upp till 20kW innanför vattenskyddsområde. 15 039 kronor
Bergvärmepumpsanläggning med effekt över 20kW men maximalt 20 MW. 25 065 kronor

 

Uppdaterad 23 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?