Elevhälsa

Skolkurator

Hej, jag heter Sandra Eek och arbetar som skolkurator.

Jag arbetar på Långsjöskolan på tisdagar, onsdagar och fredagar. Jag arbetar på Skansbergsskolan på torsdagar.

Mitt arbete innebär både att stötta enskilda elever och att arbeta förebyggande med exempelvis gruppövningar för att skapa en trygg skola för eleverna.
Jag erbjuder samtal med enskilda individer och föräldrar. Eleverna ges möjlighet att tala om sin skolsituation, sin hemsituation eller andra funderingar. Arbetet innebär att lyssna och stötta, att ge råd och hjälpa till att hitta bra lösningar på olika problem. Det kan vara skönt att inte vara ensam i sin situation, att någon annan vet hur man har det även om man inte kommer fram till en lösning direkt.

Man kommer i kontakt med mig genom sin klasslärare eller genom att höra av sig via mail eller telefon.

Skolsköterska

Skolsköterskan Petronella Cedervall jobbar måndag- fredag kl 7.30-16.00.

På tisdagar sitter skolsköterskan på Skansbergets skola och de andra dagarna på Långsjöskolan.

Skolläkare Anitha Blomberg har förbokad mottagning 1ggr/ månaden. Tid bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande via hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn och hörsel och vaccinerar enligt fastställda rutiner. Vi följer också upp situationen för elever i behov av särskilt stöd. Hälsosamtal hålls i förskoleklass och i åk 2 samt vid behov. Skolsköterskorna ingår i skolans elevhälsoteam.

Specialpedagog

Jag heter Karin Edwinson och är specialpedagog på Skansbergsskolan. Jag är en del av skolans elevhälsoteam (EHT). Till mig kan du vända dig om och när du har funderingar kring ditt barns inlärning. Tillsammans med er vårdnadshavare, övrig personal i elevhälsan och övriga pedagoger kan vi hjälpas åt att förstå vilket stöd ditt barn behöver för att kunna klara skolan på bästa sätt.

I mitt uppdrag ligger bland annat att göra screeningar på alla elever och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling och matematikutveckling. Ibland träffar jag elever under en kortare eller längre tid tex för att göra kartläggningar eller ge inlärningen en knuff.

Om det är aktuellt för ditt barn att få Särskilt stöd upprättar jag tillsammans med klassläraren ett åtgärdsprogram. Då är även du som vårdnadshavare en del i processen.

 

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?