Elevhälsa

Skolkurator

Vår skolkurator heter Cecilia Hansson. Hon arbetar på Långsjöskolan, Skansbergsskolan och Segeltorpsskolan.

En skolkurators arbete innebär både att stötta enskilda elever och att arbeta förebyggande med exempelvis gruppövningar för att skapa en trygg skola för eleverna. Cecilia erbjuder samtal med enskilda elever, då de ges möjlighet att tala om sin skolsituation, sin hemsituation eller andra funderingar. Arbetet innebär att lyssna och stötta, att ge råd och hjälpa till att hitta bra lösningar på olika problem. Det kan vara skönt att inte vara ensam i sin situation, att någon annan vet hur man har det även om man inte kommer fram till en lösning direkt.

Ni kommer i kontakt med Cecilia genom era mentorer eller genom att höra av sig via mail eller telefon.

Socialpedagog

Vår socialpedagog heter Ifrah Hassan. Hon arbetar på både Långsjö- och Skansbergsskolan.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Laleh Shahmohammadi. Laleh jobbar på både Långsjö- och Skansbergsskolan. Skolläkare Niklas har förbokad mottagning 1ggr/ månaden. Tid bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande via hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn och hörsel och vaccinerar enligt fastställda rutiner. Vi följer också upp situationen för elever i behov av särskilt stöd. Hälsosamtal hålls i åk 1 och i åk 2 samt vid behov. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Speciallärare/NPF-pedagog

Emma Adrian är speciallärare/NPF-pedagog på skolan och är en del av skolans elevhälsoteam (EHT). Till henne kan du vända dig om och när du har funderingar kring ditt barns inlärning. Tillsammans med er vårdnadshavare, övrig personal i elevhälsan och övriga pedagoger kan vi hjälpas åt att förstå vilket stöd ditt barn behöver för att kunna klara skolan på bästa sätt.

I hennes uppdrag ligger bland annat att göra screeningar på alla elever och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling och matematikutveckling. Ibland träffar vi elever under en kortare eller längre tid tex för att göra kartläggningar eller ge inlärningen en knuff.

Om det är aktuellt för ditt barn att få "Särskilt stöd" upprättar hon tillsammans med mentor ett åtgärdsprogram. Då är även du som vårdnadshavare en del i processen.

Uppdaterad 14 februari 2024

Var informationen till din hjälp?