Trygghet och studiero

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Elevrådet

Elevrådet är ett sätt för att eleverna ska utöva sin rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö, och att ta eget ansvar. Genom elevrådet lär eleverna sig hur demokrati fungerar. Elevrådet gör att eleverna lär sig att kommunicera, leda och lyssna på andra samt påverka sin skolmiljö/arbetsmiljö.

Elevrådet träffas 1 gång i månaden. Mellan elevråden har varje klass ett klassråd där olika typer av frågor diskuteras. En del frågor tar klassrepresentanterna sen vidare till elevrådet.
Elevrådet leds av ordförande och dokumenteras av sekreterare som sedan delar protokollet med skolledning och övrig personal.

Trivsel- och ordningsregler

 • Jag kommer i tid och har med mig det materiel/utrustning som behövs.
 • Jag tar ansvar för skolans material och miljö.
 • Jag bidrar till arbetsro under hela dagen.
 • Jag bemöter andra på ett trevligt sätt och använder ett vårdat språk.
 • Jag tar av mig ytterkläder (keps/mössa) och ytterskor när jag är på lektion eller på fritids och lämnar dem på anvisad plats. Undantag kan gälla bl.a de praktiskt estetiska ämnena.
 • Jag använder inte mobiltelefonen och liknande under verksamhetstid. Har jag med telefonen lämnar jag in den på morgonen och återfår den när jag går hem.
 • Jag äter inte godis/snacks/läsk eller tuggummi när jag är i/på skolans område.
 • Jag är ute på rasterna och lämnar inte skolans område utan tillstånd.
 • Jag åker inte cykel, skateboard eller annat på hjul i skolan eller på skolgården under verksamhetstid (kl.6.30-18.00). Detta gäller även vårdnadshavare.

Om du inte följer skolans regler så sker följande:

 1. Tillsägelse
 2. Kontakt med vårdnadshavare via telefon
 3. Möte med elev, vårdnadshavare och mentor
 4. Möte med elev, vårdnadshavare, mentor och skolledning

  Disciplinära åtgärder, se Skollagen 5 kap.

Uppdaterad 14 februari 2024

Var informationen till din hjälp?