Tre medarbetare inom samhällsbyggnad.

Arbeta inom samhällsbyggnad

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 110 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen.


Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I 
Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde.

Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. 

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Visst vill du vara med på vår spännande resa in i framtiden? 

Lediga jobb att söka inom samhällsbyggnad

Benämning

Sista ansökan

Ort


Här finns lediga chefstjänster

Att jobba som samhällsbyggare

Se filmerna och hör våra medarbetare berätta om sina jobb.