Kungens kurva

Kungens kurva-Skärholmen är en regional stadskärna. Varje år besöker cirka 30 miljoner människor området. I dag är det Skandinaviens största handelsområde som lockar, i morgon en levande urban stadsdel med bostäder, kultur, service och växande shopping.

Bilden visar byggnader och ett torg i nya bostadsområdet i Kungens kurva, med människor som cyklar och väntar vid övergångsställe.
Nu ska Kungens kurva bli en levande stadsdel med bostäder och service. Illustration: KF/ÅWL

Cirka 3 500 nya bostäder

Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Här skapar vi en välkomnande stadsdel, mer attraktivt för gående och cyklister. Vi planerar för cirka 3 500 nya bostäder, samt förskolor, skolor och plats för torg och lekplatser.

Gatumiljön förnyas för att kännas sammanhängande och välkomnande för besökare, boende och cyklister.

Plats för handel och upplevelser

Samtidigt växer handeln och här finns goda förutsättningar för fler arbetsplatser och nya branscher. 

Hit lockas även de som söker aktiviteter och upplevelser. Här finns bland annat Heron City, Leos lekland och trampolinparken Yoump som drar stora mängder besökare.

Att röra sig i området

Vi gör det enklare och säkrare att röra sig runt i Kungens kurva, som gående och cyklist. Och på längre sikt blir det också enklare att ta sig spårbundet och med bil till området genom Spårväg syd och Förbifart Stockholm

Arbete med en ny huvudgata pågår - Ingvar Kamprads allé. Stråket kommer förutom bilväg att innehålla både gång- och cykelväg samt dammar.

En glad man med cykelhjälm på huvudet som leder cykel och kvinna som cyklar i bakgrunden i en gatukorsning en solig dag.

Samarbete med andra aktörer

Arbetet med utvecklingen av den regionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen görs tillsammans med Stockholms stad, näringslivet och fastighetsägarna.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Kungens kurva

Webbplats för Kungens kurva

Missa inte Kungens kurvas egen webbplats med nyheter om och från området. Här hittar du också en lista över all shopping, service och kultur. 

Kungens kurvas webbplats

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?