Kungens kurva

Planering 2018-2020
Varje år besöker cirka 30 miljoner människor Kungens kurva och Skärholmen. I dag är det Skandinaviens största handelsområde som lockar, i morgon en levande urban stadsdel med bostäder, kultur, service och växande shopping.

Nu ska Kungens kurva bli en levande stadsdel med bostäder och service. Illustration: KF

Cirka 3500 nya bostäder
Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Här skapar vi en välkomnande stadsdel, mer attraktivt för gående och cyklister. Vi planerar för cirka 3 500 nya bostäder, samt förskolor, skolor och plats för torg och lekplatser.

Gatumiljön förnyas för att kännas sammanhängande och välkomnande för besökare, boende och cyklister.

Växande handel och plats för spännande upplevelser
Samtidigt växer handeln och här finns goda förutsättningar för fler arbetsplatser och nya branscher. 

Hit lockas även de som söker spänning och upplevelser. Redan i dag drar såväl Heron City, som Leos lekland och trampolinparken Bounce stora mängder besökare.

Enklare att ta sig till Kungens kurva
Det blir också lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen. Vi gör det också enklare och säkrare att röra sig runt i Kungens kurva, som gående och cyklist.


Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Segeltorp och Kungens kurva.

 

Webbplats för Kungens kurva

Missa inte Kungens kurvas egen webbplats med nyheter om och från området. Här hittar du också en diger lista över alla shopping, service och kultur. 

Uppdaterad 20 december 2019

Var informationen till din hjälp?