Flemingsberg

Stadskärnan Flemingsberg är en av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, världsledande forskning, sex lärosäten, Widerströmska gymnasiet samt ett av Sveriges största rättscentrum.

Planerna för Flemingsberg

Här finns redan nybyggda bostäder, mataffärer, hotell, gym, sportcenter och goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen.

I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Flemingsberg blir en plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

En bild som visar byggnader, moln, storstadsområde.
Visionsbild över de centrala delarna i Flemingsbergsdalen. Illustration: Sweco Architects via www.neonstudioarch.com

En bild som visar skalmodell.
Modell över Flemingsbergsdalen. Planerad bebyggelse är vit. Klicka på bilden för förstoring. Modell: Nyréns

Inkluderande stadsutveckling – ett Vinnovaprojekt

Under 2022–2024 genomför Huddinge kommun, Södertörns högskola samt Fabege ett projekt med fokus på inkluderande stadsutveckling. Projektet stöttas med pengar från Vinnova.

Inkluderande stadsutveckling 2022–2024

Nya bostäder längs Hälsovägen

Längs Hälsovägen skapar flera olika byggaktörer bostäder i olika teman. Hälsovägen kommer att bli ett stråk med levande miljöer i gatuplan. Här kommer också en förskola att byggas. 

Bilden visar en till vänster en hög mörk smal byggnad om 16 våningar som sitter ihop med en lägre byggnad om 7 våningar. Framför byggnaden finns uteservering, träd, människor och en blå buss.
Visionsbild längs Hälsovägen. Thomas Eriksson Arkitekter (TEA).

Unik campusmiljö

Campus Flemingsberg samlar cirka 19 000 studenter och erbjuder boende i direkt anslutning till Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, konstskolan Idun Lovén och Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

Cirka 800 nya student- och forskarbostäder planeras längs med Alfred Nobels Allé. 

Novum som ligger på campusområdets sida mot Hälsovägen kommer att utvecklas för att kunna ge möjlighet till fler användningsmöjligheter i befintlig byggnad samt tillbyggnad. Novum kommer att ges en mer stadsmässig entré mot Hälsovägen och öppna upp för ytterligare arbetstillfällen i Flemingsberg.

På bilden ser man campusmiljö från Flemingsberg, där studenter går över ett torg.
Foto: Håkan Lindgren

Björnkulla och Visättra

Nu pågår arbetet med ett förslag till planprogram för Björnkulla. Planprogrammet innefattar cirka 2 000 nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.

Ett detaljplaneprogram ska startas för Visättra. Området kan genom förtätning rymma mer än 2 000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Flemingsberg

Webbplats för Flemingsberg

På Flemingsbergs webbplats samlas allt från nyheter till information om pågående projekt, byggnationer och nya etableringar.

Flemingsbergs webbplats

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?