Flemingsberg

Planering 2018-2020
Nu är första steget taget från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District. Ett nytt samarbete med flera fastighetsaktörer lägger grunden till att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar.

fdalen_vision-huddingebygger2.jpg
Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. Illustration: Fabege.

Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Stockholm South Business District blir en plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

Vi planerar för ännu fler bostäder i Björnkulla, Visättra och den centrala stadskärnan Flemingsberg, samt en ny stadsdel i Loviseberg.

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i södra Stockholm. En plats för kunskap, kreativitet och nya idéer med nybyggda bostäder och arbetsplatser, och goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen.


Längs med Hälsovägen bygger vi cirka 800 nya bostäder. Illustration: Huge.

Bland landets största utvecklingsprojekt
Stockholm South Business District i kombination med utveckling av omkringliggande stadsdelar blir ett av de största utvecklingsprojekten i landet. Satsningen skapar såväl jobb och lokal tillväxt som en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen.

Stadskärnan Flemingsberg är en av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, världsledande forskning, fem universitet och högskolor samt ett av Sveriges största rättscentrum. Här finns redan nybyggda bostäder, ICA Maxi, hotell, gym och sportcenter. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

fdalen_vision-huddingebygger.jpg

I Flemingsbergsdalen utvecklas den nya stadskärnan. Visionsbild: Fabege.

Unik campusmiljö
Campus Flemingsberg samlar cirka 17 000 studenter och erbjuder boende i direkt anslutning till Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

Längs Hälsovägen skapar flera olika byggaktörer bostäder i olika teman med planerad inflyttning från år 2021. I Visättra ängar har redan nya boende flyttat in samtidigt som nya etapper byggs.

 

Hela studentkvarter byggs längs med Alfred Nobels Allé. Bild: Byggvesta.

Under 2017 började inflyttningen i drygt 430 nya student- och forskarbostäder längs med Alfred Nobels Allé där ytterligare cirka 400 stycken planeras. Fler studentbostäder byggs också längs med Hälsovägen och ungdomsbostäder i Visättra ängar.

Under 2018 bygger vi om rulltrappshuset från Flemingsberg station upp till campusområdet.

Den stora om- och utbyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter fram till slutet av 2019. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin på länets på hälso- och sjukvård.

Under 2017 påbörjade vi planeringen av en ny större stadsdel i Björnkulla med cirka 2000 nya bostäder, service, förskolor och ny större grundskola. Under 2018 startar planeringen av en ny stadsdel norr om Grantorp med cirka 2000 nya bostäder och en ny grundskola, flera förskolor och en idrottsanläggning.

I Visättra planerar vi för en viss förtätning med fler bostäder i kvarteret Stallet och under 2019 ska vi undersöka om där finns plats för ytterligare förtätning. Vid Visättra ängar bygger vi en privat förskola med cirka 130 platser och inflyttning under 2018.

Vi undersöker även möjligheten till en ny simhall och en grundsärskola i Flemingsberg.

Under 2018 antas ett nytt utvecklingsprogram för Flemingsberg som samlar Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Allt för att säkerställa en långsiktigt stark utveckling och tillväxt.

Ambitionen är att Flemingsberg ska utvecklas till en konkurrenskraftig innovationsmiljö med en sammanhängande stadsväv. Ett centrum för 100 000 invånare i södra Stockholm.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Flemingsberg och Glömsta.

Webbplats för Flemingsberg

webbplatsen flemingsberg.se samlas allt från nyheter till information om pågående projekt, byggnationer och nya etableringar. 

Uppdaterad 20 december 2019

Var informationen till din hjälp?