Oljecistern

Anmäl installation av oljecistern

När du ska installera en oljecistern behöver du anmäla detta till kommunen om det handlar om en:

  • öppen cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter med eldnings- eller dieselbrännolja med flampunkt högre än 55° C eller spilloljor.

  • öppen cistern ovan mark som rymmer 1-10 kubikmeter dieselbrännolja, eldnings- eller spillolja (gäller ej cisterner inomhus).
  • hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Du anmäler installation av oljecistern via vår e-tjänst.

Kontrollera din oljecistern

Du som använder oljecistern/oljetank måste se till att den blir kontrollerad av en ackrediterad entreprenör regelbundet. Din kontrollrapport visar vad som gäller för din cistern, men det brukar vara sex till tolv år mellan kontrollerna. Läs mer på naturvårdsverkets webbplats

Kontrollerna är viktiga för att skydda mark, vatten och byggnader från eventuella läckage. Om din oljecistern har läckt och du inte har kontrollerat den enligt reglerna kan du bli tvungen att betala höga kostnader för sanering som ditt försäkringsbolag inte täcker.

Att ta bort en oljecistern

Vi rekommenderar att du anlitar en konsult när du ska ta en oljecistern ur bruk, eftersom man behöver vara kunnig och resterna i tanken är farligt avfall som måste hanteras på ett särskilt sätt. Själva cisternen och ledningarna räknas också som avfall.

När en oljecistern inte ska användas mer måste du kontrollera att det inte har läckt ut olja i marken. Cisternen ska helst vara tom och rengjord när den fraktas bort. Om den inte rengörs betraktas oljecisternen som farligt avfall och ska hanteras som det.

I undantagsfall kan det räcka att fylla cisternen med sand och plombera den, men först måste du sanera tanken och kontrollera att det inte har läckt någonstans.

Anmäl att du tagit en oljecistern ur bruk

Anmäl att du en oljecistern ur bruk via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Följande avgifter gäller för handläggning av:

  • Installation av oljecistern kostar 4 836 kronor
  • Anmälan av cistern som tagits ur bruk kostar 3 627 kronor
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde kostar 7 254 kronor

Läs mer om Huddinges miljötaxa.

Vid övrig hantering eller förvaring av brandfarliga varor, kontaktar du Södertörns brandförsvarsförbund.

Mer information finns också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.

Uppdaterad 7 januari 2019

Var informationen till din hjälp?